7. kapitola: Ze Zlína do Singapuru

V knize se věnujeme podrobně cestám, které baťovci podnikali ze Zlína do Singapuru. Běžná cesta vedla vlakem ze Zlína do Janova, a odtud pak na palubě některé zaoceánské lodi plující na Dálný východ. Doložili jsme také, že někteří pracovníci firmy Baťa (možná se to týkalo všech) cestovali na palubě a v kajutách 2. třídy.

Několik dokumentů a fotografií z jejich cesty najdete v publikované knize – tady můžete vidět originál cestovního plánu Rudolfa Šíchy. Ten je pozoruhodný mimo jiné i tím, že na stejné lodi pravděpodobně plul do Singapuru i Silvestr Němec:

V květnu 2020 jsem také publikoval dodatek s ukázkou cestovních dokumentů Františka Baránka – ten z Janova mířil do Indie, takže se vylodil o pár dní dřív než baťovci, kteří pokračovali až do Singapuru.

Trasa tehdejších zaoceánských lodí vypadala následovně a dá se z ní vyčíst i cestovní doba (v jednotlivých přístavech podél trasy je k ní třeba připočíst půldenní až jednodenní zastávky):

Někteří baťovci se cestou zastavili i v Benátkách, jak dokládá vzpomínka Josefa Vyhnálka nebo také následující snímek z rodinného archivu Františka Baránka. Ten stojí ve skupině zcela vlevo, vedle něj je Rudolf Šícha.

Na následujícím snímku vidíme Rudolfa Šíchu se dvěma kolegy před odplutím na lodi SS Conte Biancamano.

Jejich cestu na palubě pak dokumentují následující snímky.


  

Našel jsem také pěkný dobový snímek, který nám ukazuje loď SS Conte Biancamano v celé její kráse:

Ze starší doby je zase následující fotografie této lodi v janovském přístavu – tedy právě tam, odkud naši krajané odplouvali. Stojí zde vedle sesterské lodi SS Conte Verde ještě ve 20. letech, kdy obě patřily do flotily dopravní společnosti Lloyd Sabaudo, než je ve 30. letech získal Lloyd Triestino.

Interiéry na palubě 2. třídy, na níž baťovci cestovali, nám pak přiblíží následující fotografie.

A ještě dvě zajímavé fotografie dokumentující válečný příběh lodi SS Conte Biancamano. Jak se dozvíte v knize, roku 1942 padla do rukou Američanů, kteří ji během války používali jako přepravní vojenskou loď. Přejmenovali ji na USS Hermitage. Válku přežila a roku 1947 byla vrácena Itálii.

Na prvním snímku převáží americké námořníky, na druhém je vytažena do suchého doku v New Jersey. Na přídi lze snadno rozeznat její dočasné, válečné pojmenování.

A ještě pro zajímavost: takto vypadalo povolení ke vstupu na do britských úžinových osad, které Josefu Kramolišovi vystavily tamní úřady v březnu 1933 při příležitosti příjezdu lodi SS Khandalla na Penang.

 

 

 

Theme: Overlay by Kaira