Prameny a Literatura

Ediční poznámka: V citacích dobových dokumentů jsou bez vyznačení opraveny běžné překlepy, doplněna interpunkce podle současných pravopisných norem a opraveny chyby, které by bránily porozumění textu. Nejrůznější dobové pravopisné odlišnosti a zvláštnosti, například v psaní geografických názvů, zůstaly zachovány. Vypuštěná místa uvnitř citovaných textů označujeme […], v hranatých závorkách jsou rovněž poznámky autora s doplňky k textu. Anglické texty a dobové dokumenty uvádíme ve vlastním překladu autora. Pro odlišení píšeme jméno prastrýce Silvestra Němce vždy s měkkým i, zatímco jeho otce uvádíme jako Sylvestra. V dobových citacích se může psaní lišit, podoba jména ani u jednoho z nich nebyla pevně stanovena.

 

Soukromé prameny

 

 • Sbírka rodiny Němcovy obsahující dopis Silvestra Němce a poválečnou korespondenci rodiny s úřady a několika singapurskými pracovníky firmy Baťa: Pavlem Ambrožem, Matějem Bohmanem, Antonínem Jugasem, Josefem Vyhnálkem a Josefem Zunou (1945–1947)
 • „Jeyesův seznam“ válečných zajatců v Singapuru, nedatováno (poskytnuto z osobní sbírky Jonathana Moffatta)
 • Aster, Karel: Dopis rodině (1945)
 • Koš, Viktor: Paměti (1943)
 • Varmuža, Viktor: Vzpomínky (1995)
 • Vyhnálek, Josef: Zpráva o pobytu v zahraničí a odbojové činnosti (1966)
 • Plešek, Olek: Remembering Private Nemec (2018)
 • Plhoň, Zdeněk: Vzpomínky (2003)
 • Osobní korespondence Emila Máčela s Karlem Hrabicou, Stanislavem Jedovnickým, Viktorem Košem, A. Procházkou a J. Sokolem (1992–1998)

 

Archivní prameny

 

Národní archiv ČR

 • Složka pátrání po Silvestru Němcovi (kart. 10092, sign. 453)

Archiv bezpečnostních složek ČR

 • Korespondence s archivem a jeho stručná rešerše o vybraných baťovcích (2018)

Archiv Ministerstva zahraničních věcí

 • Zpráva o čs. komunitě v severní Indii, 1941 (Londýnský archiv – důvěrný, kr. 177)
 • Zprávy o evakuaci čs. občanů ze Singapuru, 1942 (Londýnský archiv – důvěrný, kr. 177)
 • Výpověď E. Lachse o poměrech v čs. komunitě v Singapuru, 1942 (Londýnský archiv – důvěrný, kr. 177)
 • Výpověď V. Dvořáka o poměrech v čs. komunitě v Singapuru, 1942 (Londýnský archiv – důvěrný, kr. 177)
 • Výpověď R. Reisera o poměrech v čs. komunitě v Singapuru, 1942 (Londýnský archiv – důvěrný, kr. 177)
 • Zpráva Singapore – poměry v kolonii, 1941 (Londýnský archiv, kr. 162)
 • Složka dokumentů o zřízení konzulárního jednatelství v Singapuru, 1941 (Londýnský archiv, kr. 162)
 • Složka dokumentů o financování konzulárního jednatelství v Singapuru, 1942 (Londýnský archiv, kr. 162)
 • Seznam čs. uprchlíků z Malajska a další související korespondence, 1942 (Londýnský archiv, kr. 519)
 • Korespondence vlády s evakuovanými manželkami čs. mužů v Singapuru a s Červeným křížem, včetně seznamu čs. občanů žijících v Singapuru před jeho obsazením Japonci, 1942–1944 (Londýnský archiv, kr. 519)
 • Zpráva o působení firmy Baťa v Indii a v Singapuru (Londýnský archiv 1939–1945 doplňky)
 • Zpráva o zřeknutí se čs. konzulátu v Kalkatě vůči Němcům (Londýnský archiv 1939–1945 doplňky)
 • Politická zpráva: Situace ve Východní Asii a německo-japonský pakt, 1937 (Londýnský archiv 1939–1945 doplňky)
 • Korespondence o výměně nebo osvobození zajatých čs. občanů, 1944–1945 (Londýnský archiv 1939–1945 doplňky)
 • Zprávy o evakuaci čs. příslušníků ze Singapuru, 1942–1944 (Londýnský archiv 1939–1945 doplňky)
 • Příručka o navázání diplomatických styků a diplomatické zastoupení Československa v cizině a cizích zemí v Československu 1918–1985 (1987)
 • Korespondence Ministerstva zahraničí s britským zahraničním úřadem ve věci zajatých čs. občanů, 1943 (Londýnský archiv, kart. 263, sign. 2-78/3)
 • Čs. kolonie v severní Indii (Londýnský archiv, kart. 263, 2-74/3)
 • Zpráva o názorech Jana Bati (Londýnský archiv, 2-74/4)

Vojenský historický ústav

 • archivní sbírka 20: fondy 3-29, 31-44, 6-13, 13-5, 3-46, 3-47, 19-2, 13-2
 • archivní sbírka 22: fond 7-1
  (obsahují mj. zprávu o konzulární činnosti v Singapuru z r. 1941 včetně zprávy o konfinování čs. dobrovolníků ze Šanghaje na Ostrově svatého Jana u Singapuru; korespondenci o činnosti konzulární agencie v Singapuru v letech 1941–1942; korespondenci MZV v Londýně o osudu občanů v Singapuru a Malajsku 1942–1945 včetně žádosti manželek singapurských baťovců o výměnu zajatců a osvobození jejich mužů)

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Zlín

 • Baťa: Prodavačská brožura, 30. léta – přesně nedatováno (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/6 – Osobní oddělení / publikace, kar. 1281, inv. č. 132)
 • Baťa: Cesta ku 100 % – rady prodavačům, časové rozmezí: 1934 (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/6 – Osobní oddělení / publikace, kar. 1281, inv. č. 133)
 • Kocourek, František: Praktická příručka k učebnici „Péče o nohy“, 1943 (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/6 – Osobní oddělení / publikace, kar. 1283, inv. č. 144)
 • Osobní složky celkem 24 pracovníků firmy Baťa v Indii a v Singapuru (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/2 – osobní oddělení, kart. 1125, 1070, 297, 1044, 1101, 1106, 1023, 1036, 1106, 1069)
 • Seznam zaměstnanců v zahraničí, 1944 (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. II/2 – Osobní oddělení, kart. volný, inv. č. 74)
 • Rozhodnutí šéfa J. A. Bati do tzv. bible (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign I/4 – Hlavní ředitelna, kart. 68, inv. č. 24)
 • Zpráva z Britské Malay K. Dittricha, 1935 (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. X – Prodejní oddělení, kart. 1596, inv. č. 371)
 • Zprávy z cesty na východ p. Sedláře 1932–1936 (Fond Baťa, a. s., Zlín, sign. III/2 – Nákupní oddělení, kart. 1387, inv. č. 47)
 • Dopis firmy Baťa Zlín singapurské pobočce ze dne 9. 1. 1939 (Fond Baťa, a. s., Zlín sign. XXVII – Zahraniční společnosti – korespondence, kar. 1876, inv. č. 2)
 • Telegramy zaslané baťovci na Dálném východě do Zlína krátce po skončení války (Fond Baťa, a. s., Zlín sign. XXVII – Zahraniční společnosti – korespondence, kar. 1877, inv. č. 3)

Moravský zemský archiv v Brně, Státní okresní archiv Znojmo

 • Chládková, Michaela et Moučková, Miroslava: Archiv městečka Vémyslice, 1529–1953 – archivní pomůcka č. 0793 (1997)
 • Domovní seznam ze sčítání obyvatel, 1953 (Vém II, kart. 19)
 • Archivní fond Archiv městečka Vémyslice, kart. 8, Korespondence o změně názvu obce Vémyslice (1925)
 • Archivní fond Základní škola Vémyslice, Kronika měšťanských škol, občanské školy ve Vémyslicích, 1928–1935, sg. K-I 1037
 • Archivní fond Národní škola Vémyslice, Kronika školy Výmyslické, 1915–1953, sg. K-I
  1036
 • Archivní fond Místní národní výbor Vémyslice, Pamětní kniha městyse Vémyslic, 1923–1971, sg. K-I 104.
 • Archivní fond Archiv městečka Vémyslice, Kniha trestů a postrků 1868–1930, kn. 170.
 • Archivní fond Lidová škola zemědělská Vémyslice, Školní paměti lidové školy hospodářské, 1929–1939, sg. K-I 615
 • Archivní fond Archiv městečka Vémyslice, kart. 12, Sylvestr Němec – Přestavba stodoly, Vémyslice č. 23 (1910)
 • Archivní fond Národní škola Vémyslice, Zápisy učitelských porad, 1925–1928, kniha č. 147
 • Archivní fond Okresní úřad Moravský Krumlov, kart. 451, Popisný arch ze sčítání lidu 1921

Imperial War Museum, Londýn

 • Private Papers of Captain D Nelson, 1940 (Documents.18738)
 • S.S.V.F. Year Books 1937–1938, 1938–1939, 1939–1940 (LBY 81066)
 • Private Papers of Lieutenant A G MacKenzie CBE MC, 1942 (Documents.208)
 • Private Papers of C H G Kinahan CBE JP DL (Documents.457)
 • Private Papers of G W Hansard (Documents.23404)
 • Private Papers of J Innes (Documents.893)
 • Private Papers of J R Hodgson (Documents.7374)
 • Private Papers of Major L V Taylor (Documents.899)
 • Private Papers of 2nd Lieutenant R Middleton-Smith (Documents.11931)
 • Private Papers of K B H Stevens (Documents.2046)
 • Private Papers of Mrs C E Craig (Documents.12413)

National Archives, Londýn

 • Despatch on operations of Malaya Command 1941 Dec.8–1942 Feb.15, by Major-General A. E. Percival a související korespondence (Cab 106/45)
 • Liberated Prisoner of War Interrogation Questionnaires, 1946 (WO 344/406)
 • Water Works – water supply from Johore. Published to mark the completion of the reservoir at Pontian Kechil, 1932 (CO 1069/561)
 • Account of Japanese massacre, Alexandra Hospital, Singapore; known survivors and
  those missing (WO 361/1416)
 • Account of formation and operations of 44th. Indian Infantry Brigade in Singapore 1941 July–1942 Feb. by Brigadier G. C. Ballentine, officer commanding (Cab 106/117)
 • Precis by the official narrator, Brigadier J. Blood, of an account of operations of 1st. Malaya Infantry Brigade 1942 Feb. 8–15, by Brigadier G. G. R.Williams (Cab 106/155)
 • Notes on the Federated Malay States Volunteer Forces and Lines of Communication organisation in the Malaya campaign 1941–1942; includes summary of F.M.S.V.F. war diary 1942 Jan.–Feb. (Cab 106/156)
 • Malaya Straits Settlements: Malayan Volunteer Force; legislation, 1940 (CO 820/45)
 • Singapore Progress: Architectural and Engineering Works Department, later Civil
 • Engineer in Chief’s Department: Photographs of Works (ADM 195/114)
 • War Diaries, Malaya: Brigades: 1 Malaya Infantry Brigade: 2 Loyal Regiment (North Lancashire) (WO 172/147)
 • War Diaries, Malaya: Brigades: 45 Indian Infantry Brigade: 7/6 Rajput Rifles (WO 172/139)
  Internment of enemy aliens, Straits Settlements; St John’s Island, Singapore, 1940 (CO
  323/1799/1)
 • Defence of Singapore; damage and demolitions; photographic interpretation reports,
  1945 (WO 208/1528)
 • Singapore: calling up of volunteers for intensive training, 1941 (FCO 141/16269A)
 • Prisoners of war, Far East: Federation of Malay States Volunteer Force (FMSVF);
  nominal roll, 1942–1943 (WO 361/2127)
 • Labour unrest in Malaya: May Day demonstrations, 1939–1940 (CO 273/662)
 • Singapore: outline narrative by the combined (India and Pakistan) Historical Section on the defence of the island 1942 Feb; includes account by Brigadier A. E. Cumming., 1942 (Cab 106/196)
 • Malaya: volunteer force training, leden–únor 1940 (WO 106/2437)
 • Malaya: volunteers for service, říjen–listopad 1940 (WO 106/2450)
 •  Naval Base, Singapore: opening of King George VI Dock, 1938 (CO 273/640/8)
 • Japanese intelligence activities in Malaya: accounts of Japanese espionage against Malaya before the fall of Singapore, directed from the Japanese Consulate in that city (KV3/426)
 • Japanese espionage activities in the East Indian Archipelago and Straits Settlements and India. This file is concerned with Japanese intelligence activity and British countermeasures, mainly in the Straits Settlements (Malaya, Singapore) but including neighbouring territories, in the 1930s and early 1940s (KV3/251)
 • Malaya: massacre by the Japanese at Alexandra Hospital, Singapore, 14 February 1942 (WO 361/770)

The National Archives of Singapore

 • Battle For Singapore, Reflections & Memories of War, Exhibition Catalogue and Resource Guide, Vol. 1 (sborník k výstavě; vydal Singapurský národní archiv, Singapur 2012 – více informací na www.nas.gov.sg/1stcab/battleforsg/battleforsgChap4.html)
 • Syonan, Living Beneath the Rising Sun 1942–1945, Reflections & Memories of War, Exhibition Catalogue and Resource Guide, Vol. 2 (sborník k výstavě; vydal Singapurský národní archiv, Singapur 2012 – více informací na
  www.nas.gov.sg/1stCab/Syonan/index.html)
 • The Liberation, Reflections & Memories of War, Exhibition Catalogue and Resource Guide, Vol. 3 (sborník k výstavě; vydal Singapurský národní archiv, Singapur 2012 – více informací na /www.nas.gov.sg/the_liberation/index.html)
 • Ong, Y. V.: Memories Unfolded – A Guide to Memories At Old Ford Factory (sborník k výstavě; vydal Singapurský národní archiv, Singapur 2008)
 • Ong, Mei Weng: Nanquiao Jigong – The Extraordinary Story of Nanyang Drivers and Mechanics Who Returned to China During the Sino-Japanese War (vydal Singapurský národní archiv, Singapur, 2009)

 

Vysokoškolské kvalifikační práce

 

 • Fohlová, Eva: Hospodářská politika vedení Baťových závodů v letech 1939–1942 (diplomová práce, Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec 2008)
 • Glabazňová, Jitka: Proměny prvomájových oslav ve Zlíně v období první Československé republiky (bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno 2014)
 • Hladká, Magdaléna: Baťův odkaz (diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2015)
 • Hladká, Magdaléna: Tomáš Baťa jako průkopník a inovátor propagace (bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2012)
 • Hofmanová, Jana: Aplikace Baťovy soustavy řízení do moderní firmy (diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2012)
 • Hrnčířová, Zuzana: Batanagar – Baťovy závody a život Čechoslováků v Indii v letech 1934–1950 (diplomová práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav jižní a centrální Asie, Praha 2017)
 • Končitíková, Gabriela: Podnikové vzdělávání ve firmě Baťa a.s. do roku 1945 a využití těchto principů v současnosti (bakalářská práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Zlín 2015)
 • Koubková, Jana: Moravský Krumlov za 2. světové války s důrazem na první a poslední dny okupace (bakalářská práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno 2007)
 • Kreisinger, Pavel: Češi a Slováci v Austrálii v první polovině 20. století a jejich účast ve světových válkách (disertační práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra historie, Olomouc 2016)
 • Kurian, Matej: Politický režim Singapuru (bakalářská práce, Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Katedra politologie, Košice 2006)
 • Lepíková, Markéta: Etnické složení obyvatelstva Singapuru a jeho specifika (bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, Katedra geografie, Olomouc 2011)
 • Marek, Martin: Baťovy závody, batismus a Sovětský svaz v letech 1918–1938 (disertační práce, Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Historický ústav, Brno 2010)
 • Martynková, Ivona: Analýza služeb firmy Baťa a srovnání se současnou praxí (bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2011)
 • Matyášová, Judita: Reflexe vnímání pojmu „domov“ ve vzpomínkách dětí zaměstnanců firmy Baťa v Indii (diplomová práce, Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, Praha 2017)
 • Mikel, Filip: Vybrané principy finančního řízení firmy Baťa v období 1932–39 (diplomová práce, Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, Brno 2014)
 • Mikošková, Barbora: Design obuvi pro konkrétního zákazníka s využitím fyzioterapeutických a diagnostických poznatků (diplomová práce, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací, Zlín 2009)
 • Mohyla, Petr: Baťa a.s. – Určování pracovních a sociálních standardů (bakalářská práce, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK, Praha 2013)
 • Uhlířová, Martina: Andragogický odkaz Tomáše Bati (bakalářská práce, Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra sociologie a andragogiky, Olomouc 2011)

 

Vydané knihy a publikace

 

 • Baroš, Jan (John): The Fight and Fate of the Batamen in Singapore and Malaya (Bata Limited, Batawa 1945)
 • Baroš, Jan: Čechoslováci na březích Gangu od prvopočátků až po dnešní dobu (Československé Národní Sdružení v Indii, Batanagar 1946)
 • Baťa, Jan Antonín: Budujme stát pro 40 milionů lidí (Tisk Zlín, Zlín 1937; nové vydání 2015)
 • Baťa, Tomáš: Úvahy a projevy (UTB, Zlín 2002)
 • Bata Shoe Co.: 20 Years in Malaya (G. H. Kiat, Singapore, 1951)
 • Bruton, Peter: The Matter of A Massacre, Alexandra Hospital Singapore (vlastním nákladem, 1989)
 • Cooper, Jon: Tigers in the Park (The Literary Centre, Singapur 2016)
 • Dejmek, Jindřich: Diplomacie Československa – Díl II., Biografický slovník československých diplomatů 1918–1992 (Academia, Praha 2013)
 • Diamond, Jon: Images of War – The Fall of Malaya and Singapore (Pen and Sword Books, Barnsley 2015)
 • Kovaříková, Tereza: Motivace v prodejnách a domech služby firmy Baťa (Acta Musealia 2015/1–2)
 • Kramoliš, Josef: Ze Zlína až do Singapuru, 1980 (publikováno v knize Srdcem baťovec, Nadace Tomáše Bati, Zlín 2016)
 • Krutil, Inocenc: Nevšední osudy Baťova exportéra – o Batismu trochu jinak (Atelier IM, Luhačovice 1995, 2014)
 • Marek, Martin et Strobach, Vít: Batismus a „židovská otázka“ na přelomu 30. a 40. let dvacátého století (Židé a Morava XVII: kniha statí ze stejnojmenné konference konané v Muzeu Kroměřížska dne 10. 11. 2010)
 • Marek, Martin et Strobach, Vít: Batismus, urychlená modernita a průkopníci práce – personální politika Baťova koncernu a řízené přesuny pracovníků v letech 1938–1941 (Moderní dějiny, č. 1, roč. 18., 2010)
 • Marek, Martin: Podnikatelské aktivity Baťova koncernu na konci třicátých let (Studia historica brunensia 57, 2010)
 • Marek, Martin: Projektování transferu baťovských jednotek (Acta historica Univeritatis Silesianae Opaviensis, 2010)
 • Marek, Martin: Strategie Baťova koncernu v letech 1938–1939 (Hospodářské dějiny, roč. 25, č. 2, Historický ústav AV ČR, Praha 2010)
 • Městečko Vémyslice 1234–1947, Vémyslice 1947
 • Moffatt, Jonathan et McCormick Holmes, Audrey: Moon Over Malaya – A Tale of Argylls and Marines (2. vydání, The History Press, Gloucestershire, 2014)
 • Moffatt, Jonathan et Riches, Paul: In Oriente Primus: A History of the Volunteer Forces in Malaya and Singapore (Coventry, 2010)
 • Nelson, David: The Story of Changi Singapore (Changi Publication Co., 2001)
 • Pike, Francis: Hirohito’s War – The War in Pacific 1941–1945 (Bloomsbury, Londýn 2015)
 • Pospíšilová Hana et Pospíšil Jaroslav: Rub a líc baťovských sporů (Kniha Zlín, Zlín 2012)
 • Procházka, Ivan: Krajané na Dálném východě během 2. světové války (Historie a vojenství, 6/1996)
 • Ramli, Dol: History of the Malay Regiment 1933–1942 (Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. 38, No. 207, 1965)
 • Singapore Directory, 1940
 • Thompson, Peter: The Battle for Singapore (Hachette Digital, 2005)
 • Tsuji, Masanobu: Singapore 1941–1942 – The Japanese Version of the Malayan
 • Campaign of World War II (Oxford University Press, 1988)
 • Vaňhara, Josef: Příběh jednoho muže a jednoho města (Zlínsko od minulosti k současnosti, 1988–1991. 1991, vol. 10, issue 1, p. 5–94)
 • Zbořil, Zdeněk: Dějiny Malajsie, Singapuru a Bruneje (Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2009)

 

Periodika

 

 • The Straits Times, 1935–1942
 • Malayan Tribune, 1935–1942
 • The Singapore Free Press and Mercantile Advertiser, 1938–1942
 • Morning Tribune 1935–1942
 • Dobový tisk ve Zlíně
  • Svět, 16. 1. 1942, 21. 1. 1942, 6. 2. 1942, 13. 2. 1942, 20. 2. 1942, 17. 2. 1943,
   14. 4. 1943, 6. 10. 1943, 2. 2. 1944, 20. 12. 1944, 25. 4. 1945
  • Náš kraj, 16. 2. 1942
  • Tep nového Zlína, 8. 5. 1946, 7. 8. 1946, 21. 11. 1947
  • Zlín, 7. 2. 1938, 19. 4. 1938, 20. 4. 1938, 21. 12. 1938, 17. 7. 1938, 15. 3. 1939,
   11. 8. 1939
  • Sdělení zaměstnancům firmy T. a A. Baťa, 12. 7. 1924
  • Zlínské noviny, 3. 12. 1993

 

Další periodika

 

 • Batanagar News, týdeník – 3 ročníky (1939, 1945 a 1946)
 • Vémyslické noviny, červenec 2014
 • Prager Presse 11. 9. 1927
 • Kanadské listy 3/1995, 1/1996 a 11–12/2000

 

Nejdůležitější on-line zdroje na internetu

 

 • www.malayanvolunteersgroup.org.uk
 • www.warwheels.net
 • www.cwgc.org
 • www.vets.cz
 • www.batastory.net
 • www.findmypast.co.uk

 

Theme: Overlay by Kaira